Z našich realizácií vyberáme

Rok 2017

 • montáž prípojky pre výrobnú halu vo Vígľaši pre firmu WIGOR TREND,
 • montáž elektroinštalácie nájomných bytov v HLOHOVCI,
 • montáž a zapojenie elektroinštalácie priemyselnej haly vo Zvolenskej Slatine,
 • montáž bleskozvodu na hale firmy Farma Medovarce,
 • vykonanie odborných prehliadok a skúšok v objektoch vojenského útvaru LEŠŤ,
 • montáž verejného osvetlenia Biely Kameň,
 • projekcia a montáž elektrickej prípojky pre firmu CARMAT,
 • montáž elektroinštalácie hotela RUBÍN Dudince,
 • montáž elektrickej prípojky v objekte STS Krupina pre firmu VIAKORP,
 • montáž bleskozvodu na bytovom dome F.Kráľa v Krupine,
 • montáž klimatizačných jednotiek v apartmánoch Dudince,
 • montáž osvetlenia skladových priestorov objektu firmy VIAKORP,
 • montáž vianočného osvetlenia v meste Krupina,

Rok 2016

 • montáž kompenzácie v nábytkárskej firme LIND,
 • výkopové práce pre firmu ELEKTROENERGETICKÉ MONTÁŽE,
 • montáž elektroinštalácie v tlačiarenskej firme NIKARA,
 • montáž elektrického vykurovania v telocvični ZŠ Sebechleby,
 • montáž elektroinštalácie v stolárskej dielne firmy LENCOSIN Levice,
 • montáž elektroinštalácie ČOV v lokalite Čierny Váh,
 • výmena odpínača a úprava rozvádzača pre mesto ŽIAR nad HRONOM,
 • oprava a údržba verejného osvetlenia obce Hontianske Nemce,
 • montáž aktívneho bleskozvodu na budove mestského úradu Krupina,
 • montáž elektrických vzduchových clon v lekárni Spasiteľ vo Zvolene,
 • montáž elektroinštalácie vo výrobnej hale firmy MULTISTAV v obci Ladzany,
 • montáž aktívnych bleskozvodov na prevádzkach supermarketov COOP Jednota,
 • montáž trafostanice v objekte družstva Ladzany,
 • návrh a montáž osvetlenia showroomu predajne podlahových krytín M-Market,

Rok 2015

 • montáž videosystému na základnej škole v obci Hontianske Nemce,
 • montáž LED osvetlenia v priemyselnej hale firmy BROTHER INDUSTRIES,
 • montáž kamerového systému vo firme Poľnoprodukt Krupina,
 • montáž automatickej závory v objekte firmy Mäspoma,
 • montáž elektrických odporových vodičov pre firmu L a Z Čech,
 • montáž osvetlenia parkovacej plochy pre firmu GALLO,
 • montáž elektroinštalácie hotelových izieb liečebného domu SMARAGD,
 • montáž elektroinštalácie hotelovej kuchyňe liečebného domu SMARAGD,
 • montáž bleskozvodu na poľnohospodárskej hale firmy MULTISTAV Devičie,
 • montáž senzorového osvetlenia v obytnom dome vo Zvolene,

Rok 2014

 • návrh a realizácia osvetlenia telocvične na ZŠ Dobrá Niva,
 • montáž osvetlenia vonkajších priestorov objektu ADM Hontianske Nemce,
 • kompletná údržba verejného osvetlenia mesta Krupina,
 • výmena verejného osvetlenia za LED technológiu v obci Babiná,
 • montáž prípojky, elektroinštalácie a bleskozvodu firmy Nativa v Čelovciach,
 • montáž káblových žľabov v priemyselnej hale firmy LIND MOBLER,
 • montáž elektrického vykurovania v apartmánoch v Tatranskej Lomnici,
 • montážne práce na prekládke trafostanice firmy Wittur,
 • montáž prípojky pre ČOV pre firmu EUROVIA,
 • montáž bleskozvodu na priemyselnej hale firmy BROTHER INDUSTRIES,
 • montáž elektrickej inštalácie vo firme ESCO,
 • kompletné elektromontážne práce v novej priemyselnej hale firmy WITTUR,
 • montáž podružného merania pre firmu SOAR,
 • elektromontážne práce na klinike jednodňovej chirurgie v meste Sliač,

Rok 2013

 • montáž elektrickej prípojky a elektrickej inštalácie Farma Čelovce,
 • elektroinštalácia v lekárni Červený Mak – Zvolen,
 • montáž audiosystému v bytovom dome Zvolen,
 • elektroinštalácia elektrického kotla Mäsovýroba Dobrá Niva,
 • montáž elektroinštalácie v novootvorenej predajni VODA-KÚRENIE-PLYN Krupina,
 • montáž elektroinštalácie v rodinnom dome v obci Žibritov,
 • údržba a výmena verejného osvetlenia v obci Babiná,
 • montáž technologického zariadenia vo firme Píla Seb v Sebechleboch,
 • návrh a montáž priemyselného osvetlenia v drevovýrobe firmy DREVOS,
 • návrh a montáž osvetlenia v predajni nábytku NABIMEX,
 • montáž osvetlenia a montáž zásuvkových rozvodov v nábytkárskej firme LIND MOBLER,
 • montáž verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre,
 • výmena osvetlenia v kostole v Šipiciach,
 • montáž trafostanice pre firmu ADM,

Rok 2012

 • montáž osvetlenia v predajni odevov MTM Collection,
 • montáž elektrickej inštalácie v rodinnom dome s ukončením revíznou správou v Krupine,
 • montáž priemyselných rozvodníc vo výrobnej firme Brother Industries,
 • montáž svietidiel a odsávania v pekárenskej výrobe firmy Hontex,
 • montáž svietidiel v jednodňovej chirurgickej ambulancii firmy Gynpor v Sliači,
 • oprava elektrickej inštalácie v kamenárskej dielni firmy Roganský,
 • oprava technológie a výmena vonkajšieho osvetlenia v piliarskej výrobe Píla Seb s.r.o.,
 • montáž podružného merania firmy Pama MP spol.s.r.o.,
 • demontáž a montáž spínača v trafostanici Mramor spol.s.r.o.,
 • kompletná údržba verejného osvetlenia ( cca 500 svetelných bodov )v meste Krupina,
 • montáž senzorových svietidiel v bytových domoch pre stavebné bytové družstvo Zvolen,
 • montáž centrálneho merania pre bytovú jednotku v Dudinciach,
 • oprava verejného rozhlasu v obci Rykynčice,
 • montáž stožiarov verejného osvetlenia pri firme Roffelsen,
 • oprava elektrického kotla v masovýrobe Prenčov,
 • montáž elektrickej prípojky zväzkovým káblom pre firmu NIVA-EXPO, Dobrá Niva,
 • návrh a montáž osvetlenia telocvične v Sebechleboch LED svietidlami,
 • montáž elektrickej inštalácie v priestoroch závodnej kuchyne vo firme Galaxia s.r.o.,
 • montáž automatizácie Zelio Logic pre centrum voĺného času v Krupine,
 • výmena stožiara pre radarový merač rýchlosti pri ZŠ v Krupine,
 • montáž svietidiel a výmena svetelných zdrojov verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre,
 • montáž elektrickej inštalácie v lekárni Camilca Krupina,
 • kompletná montáž elektrickej inštalácie rodinného domu s ukončením revíznou správou v Banskej Bystrici,
 • montáž osvetlenia v priemyselnej hale firmy Iron Art, Dvorníky,

Rok 2011

 • rekonštrukcia maštale a prekládka vzdušnej siete pre firmu Building-Pool s.r.o.,
 • návrh a montáž osvetlenia v predajni MTM Collection,
 • montáž elektrickej inštalácie administratívnej budovy firmy Multiprojekt spol.s.r.o.,
 • oprava elektrickej inštalácie vo firme Vinio,
 • dodávka a montáž podlahového elektrického vykurovania s reguláciou – rodinný dom Levice,
 • výroba rozvádzača s plnou automatikou pre firmu Poľnonákup Hont,
 • montáž a rozdelenie zásuvkových obvodov, svietidiel na výrobnej linke firmy,
 • Brother Industries s.r.o.,
 • kompletná elektroinštalácia v dielňach pre firmu Multistav s.r.o.,
 • výmena a montáž osvetlenia v priestoroch Hontianskeho výrobného družstva Horný Badín,
 • montáž a rozdelenie elektroinštalácie v lekárni Sunpharma, Banská Bystrica,
 • montáž elektrického kúrenia v priestoroch firmy Alur,
 • montáž zabezpečovacieho a kamerového systému v priestoroch družstva Agrohont Dudince,
 • revízie bleskozvodov a elektroinštalácie v bytovom dome SVB Breza, Dudince,
 • osadenie stožiarov so svietidlami verejného osvetlenia v obci Senohrad,
 • montáž obecného rozhlasu v obci Terany,
 • výmena a montáž priemyslených ventilátorov v prevádzke Mäsovýroba Lapin,
 • montáž kompenzačného rozvádzača v priestoroch firmy Isoltrade s.r.o.,
 • montáž bleskozvodového zariadenia s ukončením revíznou správou – firma Agrochov s.r.o.,
 • výroba plneautomatického rozvádzača k pieskovaciemu zariadeniu pre firmu WAY Industries,
 • montáž senzorového osvetlenia spoločných priestorov v bytovom dome Majerský rad – Krupina,
 • vykonanie odborenj prehliadky a skúšky s ukončením revíznou správou – hotel Panoramasport Žilina,
 • montáž elektrickej inštalácie v priestoroch čerpacej stanice – plynová stanica Benzinol Krupina,
 • pripojenie elektrického zariadenia bitúnku z trafostanice pre firmu Komeat s.r.o.,

Rok 2010

 • montáž elektrickej prípojky pre firmu Nikara,
 • dodávka a montáž osvetlenia dvora v priestoroch firmy AGRO 21 – družstvo,
 • montáž elektrickej inštalácie na objekte kravína v obci Kráľovce – Krnišov,
 • montáž a úprava rozvádzačov v prevádzke družstva Hontianske Nemce,
 • montáž elektrickej inštalácie s ukončením revíznou správou pre firmu Venernova s.r.o.,
 • Banská Štiavnica,
 • výmena 480 ks svetelných zdrojov na verejnom osvetlení mesta Krupina,
 • montáž elektrickej prípojky a oprava elektrickej inštalácie – Agrodružstvo Čabrad,
 • montáž dátových rozvodov v Obchodnej Akadémii v Krupine,
 • výmena výkonového ističa v trafostanici AS TRADE Krupina,
 • oprava elektrickej inštalácie a osvetlenia v priestoroch KAMENÁRSTVO Rogánsky,
 • oprava osvetlenia na hokejbalovom ihrisku – mesto Krupina,
 • oprava a montáž elektrickej inštalácie v skladových priestoroch firmy Lind Mobler,
 • výkopové práce a montáž káblovej spojky pre firmu FIN.M.O.S.,
 • Montáž audiovrátnika a senzorových svietidiel v bytovej jednotke spoločenstva vlastníkov bytov – ul.M.R.Štefánika,
 • montáž elektrickej prípojky a inštalácie v mäsovýrobe Prenčov,
 • kompletná montáž elektroinštalácie v novostavbe rodinného domu – Dobrá Niva,
 • odstránenie závad po revízii bleskozvodov na Bratislavskom hrade, Bratislava,
 • montáž svetelnej reklamy a germicídnych žiaričov v objekte jednodňovej chirurgie, Sliač,
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Litava,
 • montáž, káblovanie a pripojenie reproduktorov v triedach – Gymnázium Krupina,
 • montáž audiovrátnika a senzorových svietidiel pre Spoločenstvo vlastníkov bytov BYT LES,
 • montáž aktívneho bleskozvodu na bytovke J.Jesénia v Dudinciach,

Rok 2009

 • kompletná inštalácia vo výrobnej hale na recykláciu plastov – firma Krasplast,
 • dodávka a inštalácia elektrického kotla vo firme Mramor a.s.,
 • montáž elektroinštalácie a bleskozvodu vo výrobných priestoroch firmy Iron-Art,
 • demontáž a montáž kompletného osvetlenia v ZŠ E.M.Šoltésovej,
 • elektroinštalácia v priestoroch jednodňovej chirurgickej ambulanicii vo firme Gynpor s.r.o. Sliač,
 • montáž audiovrátnika pre 32 bytových jednotiek – Stavebné bytové družstvo Zvolen,
 • montáž bleskozvodového zariadenia na firme Nikara,
 • návrh a montáž osvetlenia v predajni v Martine,
 • oprava rozvádzača v mäsovýrobe, p.Lapin,
 • výroba montáž rozvádzača v prevádzke firmy Wittur s.r.o.,
 • oprava elektrickej inštalácie vo firme Atelier s.r.o.,
 • montáž bleskozvodu na skleníkoch v záhradnom centre Gombík Pavel Dudince,
 • kompletné vykonanie revízií bleskozvodu a elektroinštalácie firmy Dopravoprojekt a.s.,
 • montáž elekrickej inštalácie v priestoroch firmy Mäsovýroba Prenčov,
 • dodávka a montáž elktrocentrály v priestoroch zubenj ambulancie Levice,
 • elektroinštalácia administratívnej budovy firmy Eurovia – Vígľaš,
 • montáž dorozumievacieho zariadenia pre Spoločenstvo vlastníkov bytov,
 • ul. Fraňa Kráľa Krupina,
 • montáž svietidiel a výmena svetelných zdrojov vo výrobnej hale firmy Lind Mobler,
 • výmena a oprava verejného osvetlenia v obci Čabradský Vrbovok,
 • úprava rozvádzačov a montáž ovládania akumulačných pecí v Domove dôchodcov Krupina,
 • montáž bleskozvodu na autoservise PMKP – Hontianske Nemce,
 • montáž elektrickej prípojky a rozvádzača vo firme KAMENÁRSTVO Mohyla,

Rok 2007

 • Montáž dorozumievacieho zariadenia v bytovke, Malinovského Krupina,
 • Oprava elektrickej inštalácie firmy T-Market, Pliešovce,
 • Výmena poškodených svietidiel verejného osvetlenia obce Drieňovo,
 • Kompletná montáž elektrickej inštalácie a svietidiel Lekáreň Levice,
 • Montáž elektrickej inštalácie a dodávku svietidiel T-Mobile, Krupina,
 • Oprava elektrických zvonov, Evanielický farský úrad Dobrá Niva,
 • Montáž elektrickej inštalácie a elektromeru pizzerie DOLCE VITA, Pliešovce,
 • Montáž elektrickej inštalácie MASOVÝROBY Prenčov, s ukončením odbornou prehliadkou,
 • Montáž počítačových zásuviek pre počítačovú triedu Domček, Centrum voľného času,
 • Výroba a montáž káblových žľabov MOSAIC pre firmu Brother Industries s.r.o., Krupina,
 • Montáž osvetlenia a kamerového systému firmy T.E.N s.r.o., Krupina,
 • Výroba elektromerového rozvádzača do priemyselnej haly firmy LOPEX s.r.o., Krupina,
 • Výroba a montáž elektromerového rozvádzača do priemyslenej haly firmy NIKARA,
 • Výmena a montáž svietidiel v prevádzke Breziny, firmy ROBUS s.r.o.,
 • Montáž bleskozvodu na priemyselnej hale firmy T.E.N s.r.o., Krupina,
 • Montáž kompenzačných jednotiek pre pílu firmy AS TRADE Krupina s.r.o.,
 • Montáž audio systému pre 12 účastníkov pre SVB, Mlynská, Krupina,
 • Projektovanie a pospojovanie montážnej linky firmy Brother Industries s.r.o.,
 • Montáž elektrickej inštalácie firmy AMELIA s.r.o., Horný Badín,
 • Návrh a dodávka osvetlenia predajne TREK SPORT, Krupina,
 • Montáž a dodávka svietidiel, zásuviek a vypínačov pre firmu Lesy slovenskej republiky š.p.,
 • Montáž elektrickej inštalácie a svietidiel v prevádzke firmy VIVIO, Krupina,
 • Oprava svetelnej reklamy firmy HEINEKEN, prevádzka Motorest Devičie,
 • Kompletná montáž elektrickej inštalácie pre mäsovýrobu firmy VIM, Zamarovce,
 • Montáž bleskozvodu a elektrickej inštalácie píla Bačovce,
 • Montáž bleskozvodového zariadenia k priemyselnému žeriavu firmy Mramor Granit Mohyla, Krupina,
 • Montáž elektrickej inštalácie na výrobu vykurovacích peliet pre firmu TATRANHOLZ, Hronská Breznica,
 • Montáž kompenzačnej jednotku pre firmu LIND MOBLER Krupine,
 • Výmena kompletného osvetlenia v pekárenskej výrobe firmy HONTEX s.r.o.,
 • Montáž osvetlenia v skladových priestoroch firmy SNAP s.r.o.,
 • Montáž elektrickej inštalácie a dodávka počítačom ovládaného rozvádzača pre firmu NIVA EXPO s.r.o.,
 • Montáž vianočného osvetlenia pre Materskú školu v Hontianskych Nemciach,

Rok 2006

 • Oprava a montáž verejného osvetlenia v obci Hont.Nemce,
 • Kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie v pekárni Hontex,
 • Montáž elektrickej inštalácie v priestoroch firmy SEA,
 • Úprava rozvádzača firmy ESOX s.r.o.,
 • Oprava akumulačných pecí – Gymnázium Krupina,
 • Dodávka a montáž svietidiel ZŠ Krupina,
 • Dodávka a montáž svietidiel Domov dôchodcov Krupina,
 • Dodávka a montáž svietidiel Stavebniny Dado,
 • Montáž elektrickej inštalácie piliarskej výroby T.E.N.s.r.o. Krupina,
 • Výmena a montáž svietidiel vo výrobnej hale Mramor a.s., Krupina,
 • Montáž elektrickej inštalácie a svietidiel na výrobnú linku ATAK, Way Industry a.s.,
 • Montáž zabezpečovacieho zariadenia firmy NIKA, Starý Tekov,
 • Oprava elektrickej inštalácie firmy AGROHONT Dudince,
 • Oprava a montáž elektrickej inštalácie firmy DONAZ KRUPINA s.r.o.,
 • Oprava a montáž elektrickej inštalácie piliarskej výroby firmy FAGUS s.r.o,
 • Oprava a montáž svietidiel lekáreň Camilca, Krupina,
 • Montáž elektrickej inštalácie kamenárskej dielne Kamenár – Roganský,
 • Montáž elektrickej inštalácie v gynekologickej ambulancii na Sliači,
 • Oprava zvonov, Evanielický farský úrad Bacúrov a Ostrá Lúka,
 • Montáž elektrickej inštalácie Stavebniny Dado,
 • Oprava elektrickej inštalácie rodinného domu Kraľovce-Krnišov,
 • Montáž blokovania prekročenia štvrťhodinového činného výkonu, Železničná polícia, Tepličky,
 • Montáž dorozumievacieho zariadenia pre 12 bytovú jednotku, Spoločenstvo bytov, Dudince,
 • Vykonanie revízií bleskozvodov firmy OP-TIM, Krupina,
 • Vykonanie revízií elektroinštalácie firmy Kamenár – Juríček, Krupina,
 • Oprava a montáž svietidiel firmy ROBUS s.r.o., Krupina,
 • Rekonštrukcia rozvádzača s vykonaním revízie Domček Centrum voľného času, Krupina,
 • Demontáž a montáž elektrickej inštalácie firmy Brain Consulting s.r.o.,
 • Elektrická prípojka píly firmy AS Trade Krupina, prevádzka Bačovce,
 • Elektrická inštalácia bytového domu Stavebného bytového družstva Zvolen,
 • Montáž a dodávka vonkajšieho osvetlenia firmy BONAS, TESCO Krupina,
 • Montáž prípojky pre administratívnu budovu firmy Mestské lesy s.r.o. Krupina,
 • Kompletná elektroinštalácia 20 bytov, Kuzmányho, Banská Bystrica,
 • Vykonanie kompletnej elektroinštalácie s ukončením odbornou prehliadkou a skúškou Gymnázia, Krupina,
 • Montáž kamerového systému piliarskej výroby v Hontianskych Tesároch firmy IRON ART s.r.o.