O spoločnosti VG Elektro

Firma VG – Revízie a montáž EZ vznikla v roku 1993 ako firma zaoberajúca sa prevažnou časťou elektromontážnymi prácami. 


V roku 1997 sme na Mlynskej ulici otvorili predajňu s elektroinštalačným materiálom a postupom rokov sme sa vypracovali na jedného z najväčších dodávateľov elektromateriálu v okrese s viac ako 4000 položkami materiálu. 


V súčasnosti firma zamestnáva 6 montážnikov a 2 predajcov. 


Okrem predaja materiálu poskytujeme aj tieto služby:

  • elektromontáže, opravy a údržba elektrických inštalácií,
  • elektromontáže domové a bytové,
  • elektromontáže priemyselných rozvodov,
  • elektromontáže technologií výroby,
  • výroba rozvádzačov elektromerových a bytových,
  • revízie elektroinštalácií, revízie bleskozvodov,
  • projekčná činnosť, zabezpečenie projektovej dokumentácie,
  • pripojovánie elektrospoteebičov (sporáky, bojlery, kúrenie),
  • Rozvody: pozemné siete a hromozvody, káblové rozvody, vrátane inštalácie káblových žľabov,